Auto's Maes Balen
Autos Maes Balen

Privacy

Privacybeleid:

AUTO’S MAES hecht veel belang aan uw privacy en deelt geen gegevens van klanten, bezoekers, prospecten met derden. Vul je een formulier in, dan komen je gegevens in een bestand te staan dat kan gebruikt worden voor eigen marketingdoeleinden, mits je hier voor uitdrukkelijk je toestemming gegeven hebt.

Je kan ten allen tijde deze gegevens inkijken, wijzigen of vragen om te verwijderen of over te dragen. Je kan hiervoor mailen naar maes.auto.s.nv@telenet.be.

Gegevens worden bijgehouden gedurende 2 jaar.

Auto's Maes doet er alles aan om uw gegevens veilig te bewaren.

Iedereen heeft het recht klacht in te dienen bij de Privacy Commissie indien hij/zij van mening is dat Auto's Maes de regelgeving omtrent de privacy overtreedt (www.privacycommission.be). Wettelijk kader van deze privacy verklaring is de GDPR.